We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies.

Verberg deze melding

Privacy statement

Als je iets bij 9up9down wilt bestellen moet je je persoonlijke gegevens invullen. Daar kun je helaas niet omheen. Maar wat doen wij met jouw gegevens? 

9up9down geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor het verwerken van de bestelling. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van 9up9down. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 19-02-2019.
Als je vragen hebt m.b.t. de privacy statement mag je altijd contact met ons opnemen.

1. Gegevens die door 9up9down worden verwerkt
Hieronder kan je lezen op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Je kunt tijdens het bestelproces voor drie opties kiezen.
- Bestellen en account aanmaken (Je gegevens worden opgeslagen zodat je bij een volgende bestelling alleen in hoeft te loggen, ook kun je je bestelling volgen)
- Inloggen met je account (mocht je eerder een account aan hebben gemaakt)
- Bestellen zonder account (je vult dan eenmalig je gegevens in voor deze bestelling)

Welke gegevens worden door ons verwerkt
- Je voor- en achternaam
- Je adres
- Je telefoonnummer
- Je email adres
- Je IP-adres
- Je internetbrowser en apparaat type

Je kunt ten alle tijden contact opnemen om je gegevens te laten verwijderen. In principe worden je adresgegevens 7 jaar bewaard in ons webwinkelsoftware systeem voor boekhouddoeleinden. 

2. Met welke partijen werkt 9up9down samen?

Webwinkelsoftware van Clickdreams
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Clickdreams. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Clickdreams heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Clickdreams is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een firewall en een sterk wachtwoordbeleid. Data wordt in de EU op ISO27001 gecertificeerde servers opgeslagen. Clickdreams maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Clickdreams behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting van mijn Winkel
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van mijn Winkel. mijn Winkel verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. mijn Winkel heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. mijn Winkel is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten van MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. Je kunt jezelf inschrijven tijdens het bestelproces of via een directe link. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologiee╠łn die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Microsoft Office 356
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Microsoft Office 356. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Microsoft Office 356 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e- mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors lopen via Sisow
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel kun je gebruik maken van het platform van Sisow. Sisow verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. De verwerking van je betaling gaat via een beveiligde verbinding. 
De bescherming van uw persoonsgegevens is voor Sisow van groot belang. Sisow neemt dan ook alle passende technische en organisatorische maatregelen teneinde misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Sisow behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Sisows dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Sisow bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek door PostNL via My Parcel
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL via My Parcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met My Parcel / PostNL delen. My Parcel / PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat My Parcel / PostNL onderaannemers inschakelt, stelt My Parcel / PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

3. Waarvoor worden je persoonsgegevens verwerkt?
Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van de verzending van je bestelling. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan indie-ish.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat jij aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. 

4. Je rechten
Je hebt altijd het recht de persoonsgegevens die 9up9down heeft verwerkt in te zien, aan te passen of te verwijderen. Tenzij 9up9down hier niet aan kan voldoen op grond van een wettelijke verplichting. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen. Wij reageren binnen 14 werkdagen op je verzoek.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen zich te legitimeren. Stuur dan een kopie van je paspoort of identiteitskaart op waarbij de pasfoto, MRZ, paspoortnummer duidelijk zichtbaar zijn en maak je BSN zwart. Op deze manier bescherm je je privacy.
Indien je van mening bent dat 9up9down je persoonsgegevens niet op de juiste manier heeft gebruikt dan heb je te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Wil je je bestelling annuleren? (voordat de bestelling is betaald/verzonden) Je gegevens zijn dan nog niet verwerkt. Neem dan contact met ons op. Wij zullen dan de bestelling cancelen en je gegevens verwijderen. 

5. Cookies

Clickdreams
Via onze website worden cookies geplaatst door het Nederlandse bedrijf Clickdreams. Wij gebruiken de gegevens van Clickdreams en Google Analystics om bij te houden te houden en rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerkers zijn mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Hiervoor is een data bewerkingsovereenkomst met Clickdreams gesloten.
Wij hebben Google en Clickdreams niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere 
diensten. IP adressen worden geanonimiseerd. 
Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor  downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
Met deze plugin wordt uw bezoek niet opgeslagen in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken. 

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

6. Wijziging in het privacy beleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte. 
Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Arnhem, 19 februari 2019

Contactgegevens 
9up9down baby concept store
Wendy 0031 (0)6 16201244
Manon 0031 (0)6 36446944
Weverstraat 11
6811EL Arnhem
Nederland

Mocht je nog vragen hebben m.b.t. deze privacy statement dan kun je altijd contact met ons opnemen via info@9up9down.nl

Blijf op de hoogte met:

Nieuws